free templates joomla

English Albanian

Standardi za prikupljanje sredstava

 

Mreža lokalnih fondacija jugoistočne Evrope SIGN (Southeast European Indigenous Grant-makers Network) jeste mreža fondacija posvećenih negovanju otvorenog, transparentnog i odgovornog okruženja za razvoj filantropije, društveno odgovornog poslovanja i građanskog aktivizma kako bi se podržali i unapredili kapaciteti građana i građanki da mobilišu resurse u lokalnoj zajednici.

Ovaj dokument teži da postavi standarde za praksu prikupljanja i trošenja sredstava, kao i za izveštavanje institucionalnim, korporativnim ili individualnim donatorima, zasnovanim na dogovorenim principima transparentnosti i odgovornosti za organizacije civilnog društva (OCD)1 koje žele da mobilišu lokalne resurse za aktivnosti za opšte dobro u svojim državama. 

Ovi standardi prakse su postavljeni sa namerom da budu standard za one koji ih potpisuju i primenjivaće se u zemljama Jugoistočne Evrope. Namera ovih standarda je da se poveća poverenje građana u aktivnosti OCD sa ciljem da se prošire njihova mreža poverenja i legitimitet i tako unaprede njihova održivost i uticaj.

Organizacije civilnog društva koje potpišu ovaj dokument izjavljuju da će se pridržavati dolenavedenih principa. 

Verujemo da je posvećenost organizacija transparentnosti i odgovornosti jedan od preduslova za negovanje i razvoj filantropije u regionu.

Potpisivanjem ovih standarda prakse organizacije civilnog društva se slažu sa sledećim:

 1. Da će se ponašati u skladu sa sopstvenom misijom, vrednostima, principima i/ili strateškim ciljevima poštujući zakone, propise, ostala zvanična dokumenta i međunarodne sporazume koji su na snazi u datoj zemlji.
 2. Da će biti odgovorne, otvorene i transparentne u procesu saradnje sa odgovarajućim javnim institucijama, partnerima iz zajednice, donatorima, vladom, medijima, kao i u odnosu na sopstvenu bazu2.
 3. Da će imati jasnu, istinitu i otvorenu komunikaciju o svojim aktivnostima, rezultatima i iznosima sredstava sa svim zainteresovanim stranama. Ova OCD će objaviti poreklo sredstava zainteresovanim stranama, osim u slučaju kada donator eksplicitno zatraži da ostane anoniman. Informacije o primljenim iznosima sredstava će biti dostupne tokom procesa prikupljanja sredstava, periodično, kao i po završetku procesa prikupljanja sredstava.
 4. Da će zaštititi upotrebu sredstava i napraviti mehanizme za prevenciju zloupotrebe sredstava i imovine, kao i da će preduzeti odgovarajuće mere ukoliko do zloupotrebe dođe.
 5. Da će sprovoditi proces prikupljanja sredstava na transparentan način, otvoreno komunicirajući o svrsi, aktivnostima i potrebama zbog kojih prikuplja sredstva i da neće davati lažna obećanja ili stvarati nerealna očekivanja kod donatora od kojih se traži podrška.
 6. Da će koristiti primljene donacije na odgovoran, efikasan i efektan način u skladu sa svrhom za koju su donirane. Ukoliko će deo troškove, to mora biti saopšteno unapred. 
 7. Da će javno i jasno definisati kako će upravljati fondovima koji su prikupljeni u kampanjama koje su okončane zbog više sile ili zastarelosti razloga za prikupljanje sredstava, kao i u slučajevima kada su prikupljeni iznosi veći ili manji od unapred planiranog iznosa prikupljanja sredstava.
 8. Da će osigurati da se prava korisnika i korisnica poštuju i da su njihovi dostojanstvo i samopoštovanje zaštićeni tokom procesa prikupljanja i distribucije sredstava, kao i tokom izveštavanja o upotrebi donacije.
 9. Da će pravovremeno informisati svoje (potencijalne) korisnike i korisnice o prikupljenim donacijama i njihovoj distribuciji, bilo kroz periodično izveštavanje, kroz medije, direktan kontakt ili kroz druge relevantne načine komunikacije.
 10. Da će težiti da uključi svoje korisnike i korisnice u proces definisanja svrhe prikupljanja i distribucije sredstava, i da ih uključi u odlučivanje o daljoj distribuciji sredstava koja su ostala neiskorišćena pošto je ispunjen inicijalni cilj prikupljanja sredstava.
 11. Da će informisati donatore o tome kako je njihova donacija iskorišćena, kao i da će obezbediti brze, tačne, obimne i otvorene odgovore na sva pitanja, na osnovu zahteva donatora i procedure izveštavanja.
 12. Da će uvažiti doprinose donatora i obezbediti da se sve informacije o donatorima tretiraju kao poverljive i da su bezbedno pohranjene, na osnovu zahteva donatora i procedura vidljivosti.

___________________________________________
1 Nevladine i neprofitne grupe koje rade na poboljšanju društva i unapređenju položaja ljudi
2 Pod bazom se podrazumeva direktna ciljna grupa organizacije, njeni korisnici, članstvo, volonteri i simpatizeri


Svojim potpisom potvrđujem da će se organizacija koju predstavljam pridržavati ovih Standarda u svom radu

Sva polja obavezno popuniti!

Ime i prezime odgovornog lica:
Ime organizacije:
Država:
Mesto:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web stranica: